Zarząd

Zarząd ROD „PLAŻOWY”
– Adam Szałaj – prezes
– Krzysztof Żuchowski – wiceprezes
– Beata Kundzicz – Łuniewska – skarbnik
– Krzysztof Pietrzak – sekretarz
– Jolanta Marchel – członek zarządu