Zarząd

Zarząd ROD „Plażowy” zawiadamia działkowców o zmianie składu Zarządu, który nastąpił w dniu 11.05.2019 roku podczas Walnego Zebrania Działkowców.

W skład  Zarządu wchodzą:

Adam Szałaj – prezes
Krzysztof Żuchowski – wiceprezes
Beata Kundzicz – Łuniewska – skarbnik
Jolanta Marchel – sekretarz
Krzysztof Pietrzak – członek

Funkcję gospodarza  ogrodu pełni Jan Kiedysz