Zarząd

Zarząd ROD „PLAŻOWY”
– Krzysztof Żuchowski – prezes
– Krzysztof Pietrzak – wiceprezes
– Beata Kundzicz – Łuniewska – skarbnik
– Agnieszka Jarocka – sekretarz
– Robert Matejczuk – członek zarządu