ZAKRĘCENIE WODY

Informujemy, że w dniu 16 listopada po godzinie 15.00 nastąpi zakręcenie wody w naszym ogrodzie. Prosimy po tym terminie o odkręcenie zaworów-kranów, aby spuścić pozostałą wodę oraz odpowietrzyć instalację.

Zarząd
ROD „PLAŻOWY”