SEGREGACJA ODPADÓW

Kilka informacji dotyczących segregacji odpadów:

1. Kontener na szkło z przyczyn technicznych leżących po stronie firmy odbierającej odpady ustawiony jest przy nowej bramie od ulicy Stawowej.

2. Przypominamy o zakazie wyrzucania odpadów wielkogabarytowych na terenie ROD “Plażowy”. Odpady takie każdy działkowiec powinien wywieźć ze swojej działki we własnym zakresie.

Zarząd
ROD “PLAŻOWY”