Podziękowanie

Zarząd ROD “Plażowy” składa podziękowania wszystkim naszym działkowcom i sympatykom, którzy czynnie włączyli się w akcję wysyłania wniosków, do projektu planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy i Skorupy, o oznaczenie terenu zajmowanego przez nasz ogród jako terenu zieleni działkowej (ZD). Czekamy teraz na przedstawienie przez Prezydenta Białegostoku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stanowisko Zarządu ROD “Plażowy” w sprawie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy i Skorupy w Białymstoku w rejonie ulic Dojlidy Fabryczne i Ks. S. Suchowolca