Opłaty

Zarząd ROD „PLAŻOWY” zawiadamia o przyjęciu na Walnym Zebraniu Działkowców nowych stawek opłat za 2019 rok. Nowe stawki opłat wynoszą:

– opłata ogrodowa 0,70 zł za m2
– składka członkowska 6 zł
– opłata energetyczna stała 20 zł
– opłata wodna stała 20 zł
– opłata za odpady komunalne ( wywóz śmieci ) 30 zł
– partycypacja na budowę ogrodzenia 10 zł

Termin dokonywania opłat upływa 30 czerwca 2019 roku.

Wpłat należy dokonywać na konto ROD w Banku Spółdzielczym w Białymstoku. Numer rachunku 50 8060 0004 0000 2307 2000 0010 lub u skarbnika ROD „Plażowy”. O terminach urzędowania skarbnika informacja pojawi się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej.