OGŁOSZENIE

Obowiązek zgłoszenia budynków (w tym altan ogrodowych) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Szanowni Działkowicze!

Zarząd ROD informuje, iż istnieje obowiązek złożenia deklaracji źródeł  ciepła i spalania paliw do CEEB w terminie do 30 czerwca 2022 r. dla źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r., a do uruchomionych po tym terminie w przeciągu 14 dni od ich uruchomienia.  Obowiązek ten wynika z ustawy  z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw i wszedł w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Deklaracja winna być zgłoszona on-line poprzez stronę internetową https://zone.gunb.gov.pl/  – konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub dowodu elektronicznego. W wypadku braku możliwości złożenia deklaracji on-line należy wypełnić formularz B deklaracji i złożyć w Urzędzie Miasta.

Obowiązującym dla nas jest formularz B  budynki i lokale niemieszkalne.

Deklarację składają Zarządy ROD za budynki i lokale na terenach ogólnych (biura Ogrodu, świetlice i inne) oraz użytkownicy działek za altany ogrodowe, w których są zainstalowane źródła ciepła i/lub spalania paliw.

Do bazy CEEB, poprzez deklarację źródeł ciepła, zgłasza się następujące urządzenia:

 • miejską sieć ciepłowniczą/ciepło systemowe/lokalną sieć ciepłowniczą,
 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
 • kominek/kozę/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • trzon kuchenny/piecokuchnię/kuchnię węglową,
 • kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy, przepływowy/kominek gazowy,
 • kocioł olejowy,
 • pompę ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

UWAGA: proszę nie składać deklaracji do Zarządu Ogrodu, gdyż Zarząd nie jest pośrednikiem w tej procedurze.