Ogłoszenie

Zarząd ROD “Plażowy” przypomina działkowcom o dokonywaniu opłat na rzecz ogrodu. W tej sprawie prosimy o kontakt ze skarbnikiem podczas dyżurów w czwartki w godzinach 17.00-18.00.
W przypadku braku wpłaty naliczane będą odsetki.