KOMUNIKAT – OPŁATY 2021

W związku z brakiem możliwości zwołania walnego zebrania z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej, władze krajowe PZD przesunęły termin jego zwołania do dnia 31 sierpnia 2021r. Do czasu zwołania walnego zebrania obowiązują preliminarze finansowe oraz stawki opłat działkowych z 2019 r. Zmianie ulega tylko wysokość opłaty za wywóz nieczystości. Informacji o wysokości opłat udziela Skarbnik ROD tel. 508 179 322.

Stawki opłat wynoszą:

  • opłata ogrodowa 0,70 zł za m2
  • składka członkowska 6 zł
  • opłata energetyczna stała 20 zł
  • opłata wodna stała 20 zł
  • opłata za odpady komunalne ( wywóz śmieci ) 70 zł

Opłaty można uiścić u Skarbnika ROD lub przelewem na konto ROD w Banku Spółdzielczym w Białymstoku.
Numer rachunku 50 8060 0004 0000 2307 2000 0010

Zarząd
ROD „PLAŻOWY”