KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 25 października zostanie zakręcona woda w naszym ogrodzie. Prosimy po tym terminie o odkręcenie zaworów-kranów, aby spuścić pozostałą wodę oraz odpowietrzyć instalację. Takie zachowanie ograniczy awarie  po okresie zimowym.

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”