KOMUNIKAT

Zarząd ROD „PLAŻOWY” przypomina o pisemnym obowiązku zgłaszania do zarządu ROD zmiany danych osobowych w tym zmianę miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji. Działkowiec ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia zmiany danych osobowych, które mogły mieć wpływ na decyzje związane z prawem do działki. W razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub odmowy przyjęcia korespondencji pisma, po ich zwrocie przez pocztę, traktuje się jako doręczone. Podstawa prawna § 81 ust.1-3 Regulaminu ROD.