KOMUNIKAT

W dniu 14 grudnia 2022 roku Krajowa Rada PZD na XVII posiedzeniu, na podstawie § 37 ust.2 Statutu PZD, zadecydowała o przedłużeniu obecnej kadencji w Związku na kolejny rok. Kadencja organów PZD w rodzinnych ogrodach działkowych, która upływa w 2023 roku, ulega przedłużeniu o rok do dnia odbycia walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w 2024 roku, nie później jednak niż do 15 maja 2024 roku.

Pełna treść Uchwały Nr 1/XVII/2022 w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców, w odnośniku poniżej.

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”