KOMUNIKAT

W związku z usunięciem awarii sieci wodociągowej oraz planowanym w najbliższym czasie odkręceniem wody w ogrodzie, Zarząd ROD „PLAŻOWY” zwraca się z prośbą do działkowców o sprawdzenie stanu instalacji wodnej na swojej działce. W przypadku stwierdzenia usterek, prosimy o ich usunięcie w możliwie najkrótszym czasie. Termin odkręcenia wody zostanie podany na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”