WALNE ZEBRANIE 2020

Szanowni Działkowcy,
25 czerwca Krajowa Rada PZD przedstawiła rozwiązania dotyczące Walnych Zebrań dla Zarządów ROD możliwe do podjęcia w obecnie panującej sytuacji. Po analizie możliwych rozwiązań oraz analizie sytuacji organizacyjnej i finansowej naszego ogrodu podjeliśmy decyzję o odstąpieniu od zwoływania Walnego Zebrania w ROD “PLAŻOWY” w 2020 roku.

Zarząd
ROD “PLAŻOWY”