Komunikat

Zarząd ROD „Plażowy” informuje, że Walne Zebranie Ogólno-Sprawozdawcze odbędzie dnia 21 kwietnia 2018 roku
– pierwszy termin godz. 13.00
– drugi termin godz.13.30

Materiały na Walne Zebranie będą wyłożone do wglądu w siedzibie Zarządu w dniach 19 i 20 kwietnia w godzinach 13.00 – 14.00.

Zarząd
ROD „Plażowy”