KOMUNIKAT

Z powodu trwającego stanu epidemii, na podstawie Uchwały Nr 71/2020 Krajowego Zarządu PZD do chwili zwołania walnego zebrania obowiązują preliminarze finansowe uchwalone w 2019 roku. Zaliczkowo będą pobierane opłaty działkowe według stawek z ubiegłego roku. Zmianie ulega tylko wysokość opłaty za wywóz śmieci. Działkowców, którzy wpłacili zaliczkę w wysokości 200 zł prosimy o dopłatę. Informacji o wysokości opłat udziela Skarbnik ROD pod numerem telefonu 508 179 322.

Stawki opłat wynoszą:
– opłata ogrodowa 0,70 zł za m2
– składka członkowska 6 zł
– opłata energetyczna stała 20 zł
– opłata wodna stała 20 zł
– opłata za odpady komunalne (wywóz śmieci)  50 zł

Wpłat należy dokonywać na konto ROD w Banku Spółdzielczym w Białymstoku. Numer rachunku 50 8060 0004 0000 2307 2000 0010  lub u Skarbnika ROD.

                                                                                                     Zarząd
ROD „PLAŻOWY”