KOMUNIKAT

W związku z trwającym stanem epidemii i odwołaniem terminu walnego zebrania oraz koniecznością zapewnienia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania ROD w 2020 roku prosimy o wpłatę zaliczki na poczet opłat ogrodowych za 2020 rok w kwocie 200 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto ROD w Banku Spółdzielczym w Białymstoku.
Numer rachunku 50 8060 0004 0000 2307 2000 0010. W tytule wpłaty prosimy wpisać: numer działki zaliczka 2020.

Jednocześnie informujemy, że przyjmowanie wpłat przez Skarbnika zostaje zawieszone do odwołania.

                                                                                                 Zarząd
ROD „PLAŻOWY”