KOMUNIKAT

Krajowy Zarząd PZD  Uchwałą Nr 60/2020 z dnia 26 marca 2020 r., w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, postanowił wprowadzić  ograniczenia  w sposobie funkcjonowania ROD okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. w ten sposób, że:

  1. Uprawnionym do pobytu na działce ROD jest wyłącznie działkowiec oraz (za jego zgodą) osoby najbliższe.
  2. Wyłączeniu z bezpośredniego użytkowania przez indywidualnych działkowców lub osoby trzecie podlegają tereny wspólne i infrastruktura ROD, w szczególności place zabaw, siłownie plenerowe oraz świetlica za wyjątkiem wykorzystania alei ogrodowych lub innych terenów wspólnych ROD w zakresie, w jakim jest to konieczne dla dotarcia do indywidualnej działki

W przypadku przedłużenia terminu  obowiązywania rozporządzenia Ministra Zdrowia, termin ograniczenia w funkcjonowaniu ROD ulegnie automatycznemu przedłużeniu do dnia wskazanego w rozporządzeniu.

Zarząd
ROD „PLAŻOWY”

Pełna treść uchwały