INFORMACJA – SPIS LICZNIKÓW

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje, że odczyt stanów wodomierzy i liczników energii elektrycznej, będzie dokonany w następujących terminach:

  • 23 września (sobota) w godzinach 10.00 – 12.00 działki od ulicy Plażowej do świetlicy
  • 23 września (sobota) w godzinach 12.00 – 14.00 działki od świetlicy w kierunku ulicy Stawowej
  • 26 września (wtorek) w godzinach 14.30 – 16.30 działki od ulicy Plażowej do świetlicy
  • 27 września (środa) w godzinach 14.30 – 16.30 działki od świetlicy w kierunku ulicy Stawowej
  • 29 września (piątek) w godzinach 14.30 – 16.30
  • 30 września (sobota) w godzinach 9.00 – 11.00

W związku z kontrolą okresu legalizacji liczników energii oraz wodomierzy podczas odczytu obecność działkowca w jednym z terminów obowiązkowa. W bieżącym roku nie ma możliwości podania stanu liczników drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Jednocześnie przypominamy, iż w przypadku braku możliwości odczytu i kontroli okresu legalizacji do dnia 30 września, działkowiec obciążony zostanie ryczałtem za zużycie mediów zgodnie z przyjętym przez Walne Zebranie regulaminem.