INFORMACJA O WYCINCE DRZEW

Działkowiec, który zamierza wyciąć drzewo z działki (którego obwód pnia przekracza 50cm mierzone na wysokości 5cm od podłoża) musi złożyć do Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD wniosek o zgodę na ubieganie się o pozwolenie na wycinkę drzewa z działki w ROD. Po otrzymaniu zgody, dołącza ją do wniosku o pozwolenie na wycinkę składanym w urzędzie gminy.

Wniosek do pobrania w zakładce dokumenty na naszej stronie internetowej http://www.rod-plazowy.pl/

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”