INFORMACJA O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze dla członków PZD w ROD “PLAŻOWY” odbędzie się w dniu 11 maja 2019 roku w świetlicy ogrodowej.
I termin – godzina 10.30
II termin – godzina 11.00
Uprawnieni do udziału w walnym zebraniu członkowie PZD będą mogli zapoznać się z materiałami sprawozdawczymi w dniach 6 i 7 maja w godzinach 15.00-16.00 w siedzibie Zarządu ROD “PLAŻOWY” w świetlicy.

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”