INFORMACJA

Dyżury członków zarządu odbywają się w każdy czwartek od dnia 10 maja 2018 roku w godzinach 17.00 – 18.00 w świetlicy.