INFORMACJA

Zarząd ROD „PLAŻOWY” przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ogólnopolskim Programem usuwania azbestu z terytorium Rzeczpospolitej azbest należy usunąć całkowicie do 2032 r. Obowiązek wymiany pokrycia azbestowego należy do właściciela budynku.

Zdjęciem, transportem oraz utylizacją azbestu mogą zajmować się jedynie uprawnione, wyspecjalizowane firmy posiadające decyzje właściwych organów na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi.