INFORMACJA

Z materiałami sprawozdawczymi na Nadzwyczajne Walne Zebranie (projekty uchwał, wniosek zarządu oraz regulamin zebrania) będzie można się zapoznać w następujących terminach:

  • od dnia 1 grudnia na stronie internetowej www.rod-plazowy.pl
  • od dnia 1 grudnia na stronie ogrodu na Facebooku
  • od dnia 3 grudnia na tablicach informacyjnych na terenie ogrodu
  • w dniach 5 i 9 grudnia w godzinach 14.15 – 15.15 w świetlicy ROD

Krzysztof Żuchowski
Wiceprezes ROD „PLAŻOWY”

zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu

Regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

Wniosek Zarządu ROD na Nadzwyczajne Walne Zebranie

Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD

Uchwała w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego