INFORMACJA

Dyżury członków Zarządu odbywają się w każdy czwartek od dnia 23 maja 2019 roku w godzinach 16.00 – 17.00 w świetlicy.