INFORMACJA

Informujemy, iż w przypadku zawarcia umowy przeniesienia praw do działki wraz z umową należy dostarczyć wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki podpisany przez zbywcę . Dokument jest do pobrania w zakładce dokumenty lub w siedzibie zarządu podczas dyżurów w czwartki w godzinach 17-16

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”