Dokumenty

Regulamin wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ROD PLAŻOWY

Informacja finansowa dotycząca prowadzenia ROD PLAŻOWY w Białymstoku za 2016 rok

Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki

Umowa przeniesienia prawa do działki

Umowa darowizny przeniesienia prawa do działki

Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku

Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu

Wniosek – umowa ze współmałżonkiem

Wniosek o przyłączenie energii elektrycznej do działki

Wniosek o przyłączenie wody

Regulamin korzystania z energii elektrycznej w ROD PLAŻOWY

Regulamin korzystania z sieci wodociągowej w ROD PLAŻOWY

Wniosek o zgodę na ubieganie się o pozwolenie na wycinkę drzew