KOMUNIKAT

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje, że odczyt stanów wodomierzy i liczników energii elektrycznej, będzie dokonany w następujących terminach:

26 września (środa) 16.00 – 18.00 alejki 1 i 2

27 września (czwartek) 16.00 – 18.00 alejki 5 i 6

28 września (piątek) 16.00 – 18.00 alejki 3 i 4

29 września (sobota) 13.00 – 15.00 wszystkie alejki

4 października (czwartek) 16.00 – 18.00 wszystkie alejki

6 października (sobota) 12.00 – 14.00 wszystkie alejki

Dzień Działkowca 2018

1 września obchodziliśmy w naszym ogrodzie Dzień Działkowca.  Jak co roku rozstrzygnięty został konkurs na Najpiękniejszą Działkę. Odbyła się również II edycja konkursu plastycznego dla dzieci, w tym roku pod hasłem „Działka moich marzeń”.

Chcemy podziękować Wam, drodzy Działkowcy, za liczny udział we wspólnym świętowaniu, za to, że wszyscy razem mogliśmy pożegnać mijający sezon.

Nasze podziękowania kierujemy do animatorów z ZABAWIENI  IMPREZY DLA DZIECI za fantastycznie zorganizowaną zabawę dla najmłodszych.

Dziękujemy również Pani Anecie Grzegorek właścicielce firmy Aneta Grzegorek Doradca Ds. Nieruchomości, która już po raz drugi ufundowała drobne upominki dla laureatów naszych konkursów.

Do zobaczenia za rok

Zapraszamy do naszej galerii do obejrzenia zdjęć z Dnia Działkowca 2018

Informacja

Zarząd ROD „Plażowy” informuje o dyżurach Skarbnika ROD, w czasie których, będzie można wnosić opłaty działkowe za 2018 rok oraz zaległe wpłaty za zużycie energii elektrycznej i wody za rok 2017.

Szczegółowy harmonogram dyżurów:

– 05.07 czwartek godz. 17.00 – 18.00

– 12.07 czwartek godz. 17.00 – 18.00

INFORMACJA

Informujemy, iż w przypadku zawarcia umowy przeniesienia praw do działki wraz z umową należy dostarczyć wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki podpisany przez zbywcę . Dokument jest do pobrania w zakładce dokumenty lub w siedzibie zarządu podczas dyżurów w czwartki w godzinach 17-16

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”

INFORMACJA

Informujemy, że w dniach 10-15 lipiec, w specjalnie oznaczonym miejscu przy świetlicy, będzie można składać pocięte gałęzie w związanych pakietach. Długość pakietu nie może przekraczać 1,5 metra a waga nie może przekraczać 25 kg.

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 13 RODO przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Administratorem danych jest Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „PLAŻOWY” w Białymstoku ul. Plażowa 56 15-502 Białystok;

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest ustalenie prawa do działki rodzinnej, naliczanie opłat ogrodowych, dochodzenie ewentualnych roszczeń

3. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust.1 lit b i c RODO, art. 51 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, par.157 Statutu PZD;

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych może być podmiot lub organ upoważniony na podstawie przepisów prawa;

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów związanych z Państwa prawem do działki rodzinnej, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń, a po tym okresie w zakresie i czasie wymaganym przez przepisy prawa

6. Osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, a także ich przeniesienia;

7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dotyczą dane osobowe, może cofnąć zgodę w dowolnym momencie;

8. Osoba, której dotyczą dane osobowe, może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania tych danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie uzyskanych danych osobowych;

10. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”

Informacja

Zarząd ROD „Plażowy” informuje o dodatkowych dyżurach Skarbnika ROD, w czasie których, będzie można wnosić opłaty działkowe za 2018 rok oraz zaległe wpłaty za zużycie energii elektrycznej i wody za rok 2017.

Szczegółowy harmonogram dyżurów:

– 12.06 wtorek godz. 16.00 – 18.00

– 14.06 czwartek godz. 16.00 – 18.00

– 21.06 czwartek godz. 16.00 – 18.00

Dyżury Skarbnika

Zarząd ROD „Plażowy” informuje, że w dniach 8-12 maja w świetlicy podczas dyżuru Skarbnika ROD będzie można wnosić opłaty działkowe za 2018 rok oraz zaległe wpłaty za zużycie energii elektrycznej i wody za rok 2017.

Szczegółowy harmonogram dyżurów:
– 08.05 wtorek godz. 16.00 – 17.00
– 09.05 środa godz. 16.00 – 17.00
– 10.05 czwartek godz. 16.00 – 17.00
– 11.05 piątek godz. 16.00 – 17.00
– 12.05 sobota godz. 12.00 – 13.00

INFORMACJA

Informujemy, że od 1 maja 2018 roku obowiązywać będzie REGULAMIN WJAZDU POJAZDÓW MECHANICZNYCH NA TEREN ROD „PLAŻOWY”. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem  w zakładce dokumenty oraz z harmonogramem wjazdu w miesiącu maju.

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „PLAŻOWY” przypomina o pilnym uregulowaniu zaległych opłat za zużycie energii elektrycznej oraz wody za 2017 rok.