INFORMACJA – SPIS LICZNIKÓW

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje, że odczyt stanów wodomierzy i liczników energii elektrycznej, będzie dokonany w następujących terminach:

 • 23 września (sobota) w godzinach 10.00 – 12.00 działki od ulicy Plażowej do świetlicy
 • 23 września (sobota) w godzinach 12.00 – 14.00 działki od świetlicy w kierunku ulicy Stawowej
 • 26 września (wtorek) w godzinach 14.30 – 16.30 działki od ulicy Plażowej do świetlicy
 • 27 września (środa) w godzinach 14.30 – 16.30 działki od świetlicy w kierunku ulicy Stawowej
 • 29 września (piątek) w godzinach 14.30 – 16.30
 • 30 września (sobota) w godzinach 9.00 – 11.00

W związku z kontrolą okresu legalizacji liczników energii oraz wodomierzy podczas odczytu obecność działkowca w jednym z terminów obowiązkowa. W bieżącym roku nie ma możliwości podania stanu liczników drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Jednocześnie przypominamy, iż w przypadku braku możliwości odczytu i kontroli okresu legalizacji do dnia 30 września, działkowiec obciążony zostanie ryczałtem za zużycie mediów zgodnie z przyjętym przez Walne Zebranie regulaminem.

DYŻURY CZERWIEC 2023

Podajemy terminy dyżurów Zarządu ROD „PLAŻOWY” w sprawach nie związanych z opłatami działkowymi.

 • 1 czerwca (czwartek) 16.15 – 17.15
 • 7 czerwca (środa) 15.00 – 16.00
 • 15 czerwca (czwartek) 16.15 – 17.15
 • 24 czerwca (sobota) 10.00 – 11.00
 • 29 czerwca (czwartek) 16.15 – 17.15

Terminy dyżurów Skarbnika ROD w czerwcu podamy w późniejszym terminie.

OPŁATY DZIAŁKOWE 2023 rok

Stawki opłat wynoszą:

 • opłata ogrodowa 1,50 zł za m2
 • składka członkowska 6 zł
 • opłata energetyczna stała 16 zł
 • opłata wodna stała 27 zł
 • opłata za odpady komunalne (wywóz śmieci) 96 zł
 • partycypacja inwestycyjna 50 zł

Termin wnoszenia opłat upływa 30 czerwca 2023 roku. Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.

Opłaty można uiścić u Skarbnika ROD lub przelewem na konto ROD w Banku Spółdzielczym w Białymstoku.
Numer rachunku 50 8060 0004 0000 2307 2000 0010

Pozostałe opłaty:

 • opłata za podłączenie do ogrodowej sieci wodociągowej 300zł
 • opłata za podłączenie do ogrodowej sieci energetycznej 500zł

Opłaty dla nowych działkowców:

 • wpisowe 400 zł
 • opłata inwestycyjna 700 zł

DYŻURY SKARBNIKA

Opłaty działkowe Skarbnik ROD będzie przyjmował w dniach:

 • 13 maja (sobota) w godzinach 12.00 – 14.00
 • 18 maja (czwartek) w godzinach 16.00 – 17.30
 • 25 maja (czwartek) w godzinach 16.00 – 17.30

DYŻURY MAJ 2023

Podajemy terminy dyżurów Zarządu ROD „PLAŻOWY” w sprawach nie związanych z opłatami działkowymi.

 • 11 maja (czwartek) godz. 16.00 – 17.00
 • 13 maja (sobota) godz. 11.00 – 12.00
 • 18 maja (czwartek) godz. 16.15 – 17.15
 • 25 maja (czwartek) godz. 15.00 – 16.00