OGŁOSZENIE

Obowiązek zgłoszenia budynków (w tym altan ogrodowych) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Szanowni Działkowicze!

Zarząd ROD informuje, iż istnieje obowiązek złożenia deklaracji źródeł  ciepła i spalania paliw do CEEB w terminie do 30 czerwca 2022 r. dla źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r., a do uruchomionych po tym terminie w przeciągu 14 dni od ich uruchomienia.  Obowiązek ten wynika z ustawy  z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw i wszedł w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Deklaracja winna być zgłoszona on-line poprzez stronę internetową https://zone.gunb.gov.pl/  – konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub dowodu elektronicznego. W wypadku braku możliwości złożenia deklaracji on-line należy wypełnić formularz B deklaracji i złożyć w Urzędzie Miasta.

Obowiązującym dla nas jest formularz B  budynki i lokale niemieszkalne.

Deklarację składają Zarządy ROD za budynki i lokale na terenach ogólnych (biura Ogrodu, świetlice i inne) oraz użytkownicy działek za altany ogrodowe, w których są zainstalowane źródła ciepła i/lub spalania paliw.

Do bazy CEEB, poprzez deklarację źródeł ciepła, zgłasza się następujące urządzenia:

 • miejską sieć ciepłowniczą/ciepło systemowe/lokalną sieć ciepłowniczą,
 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
 • kominek/kozę/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • trzon kuchenny/piecokuchnię/kuchnię węglową,
 • kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy, przepływowy/kominek gazowy,
 • kocioł olejowy,
 • pompę ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

UWAGA: proszę nie składać deklaracji do Zarządu Ogrodu, gdyż Zarząd nie jest pośrednikiem w tej procedurze. 

INFORMACJA

Opłaty działkowe oraz zaległe opłaty za zużytą wodę i energię Skarbnik ROD będzie przyjmował w dniach:

 • 2 czerwca (czwartek) w godzinach 16.15 – 17.15
 • 9 czerwca (czwartek) w godzinach 16.15 – 17.15
 • 25 czerwca (sobota) w godzinach 11.00 – 13.00
 • 30 czerwca (czwartek) w godzinach 16.15 – 17.15

OPŁATY DZIAŁKOWE 2022 rok

Stawki opłat wynoszą:

 • opłata ogrodowa 1 zł za m2
 • składka członkowska 6 zł
 • opłata energetyczna stała 20 zł
 • opłata wodna stała 20 zł
 • opłata za odpady komunalne (wywóz śmieci) 90 zł

Termin wnoszenia opłat upływa 30 czerwca 2022 roku. Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.
Opłaty można uiścić u Skarbnika ROD lub przelewem na konto ROD w Banku Spółdzielczym w Białymstoku.
Numer rachunku 50 8060 0004 0000 2307 2000 0010

Pozostałe opłaty:

 • opłata za podłączenie do ogrodowej sieci wodociągowej 300zł
 • opłata za podłączenie do ogrodowej sieci energetycznej 500zł

Opłaty dla nowych działkowców:

 • wpisowe 200 zł
 • opłata inwestycyjna 700 zł

INFORMACJA

Opłaty działkowe oraz zaległe opłaty za zużytą wodę i energię Skarbnik ROD będzie przyjmował w dniach:

 • 21 maja (sobota) w godzinach 12.00 – 14.00
 • 28 maja (sobota) w godzinach 10.00 – 12.00

INFORMACJA

Podajemy terminy dyżurów Zarządu ROD „PLAŻOWY”

 • 19 maja /czwartek/ 16.15 – 17.15
 • 26 maja /czwartek/ 16.15 – 17.15
 • 2 czerwca /czwartek/ 16.15 – 17.15
 • 4 czerwca /sobota/ 11.00 – 12.00
 • 9 czerwca /czwartek/ 16.15 – 17.15
 • 23 czerwca /czwartek/ 16.15 – 17.15
 • 30 czerwca /czwartek/ 16.15 – 17.15
 • 2 lipca /sobota/ 11.00 – 12.00

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD „PLAŻOWY” w Białymstoku zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 14 maja 2022 roku w świetlicy ROD.
Początek obrad:
W I terminie godzina 10.30
W II terminie godzina 11.00
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 6 i 7 maja w godzinach 11.00 – 14.00 w świetlicy ROD.

Zarząd
ROD „PLAŻOWY”

ODKRĘCENIE WODY

ZARZĄD ROD „PLAŻOWY” INFORMUJE, ŻE W SOBOTĘ 9 KWIETNIA OKOŁO GODZINY 11 ZOSTANIE ODKRĘCONA WODA W NASZYM OGRODZIE.
PROSIMY O ZAKRĘCENIE KRANÓW I ZAWORÓW ORAZ O SPRAWDZENIE STANU INSTALACJI WODNEJ NA SWOJEJ DZIAŁCE.

Zarząd ROD “PLAŻOWY”

INFORMACJA

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje, że odczyt stanów wodomierzy i liczników energii elektrycznej, będzie dokonany w następujących terminach:

 • 14 października (czwartek) w godzinach 15.00 – 16.00
 • 16 października (sobota) w godzinach 10.00 – 14.00:
  • 10.00 – 12.00 działki od ulicy Plażowej do świetlicy,
  • 12.00 – 14.00 działki od świetlicy w kierunku ulicy Stawowej

Działkowców, którzy nie będą mogli być w tych terminach na działce prosimy o podanie stanów wodomierzy i liczników energii do dnia 22 października:

 • telefonicznie 724 755 400 od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 -19.00
 • drogą elektroniczną na adres zarzad@rod-plazowy.pl
 • w czasie dyżuru w dniu 21 października

Wpłaty za zużytą wodę i energię przyjmowane będą w dniach:

 • 21 października (czwartek) w godzinach 16.00 – 17.00
 • 23 października (sobota) w godzinach 10.00 – 12.00
 • 28 października (czwartek) w godzinach 14.30 – 16.30

INFORMACJA

Podajemy terminy dyżurów Zarządu ROD „PLAŻOWY”

 • 14 października /czwartek/ 16.00 – 17.00
 • 21 października /czwartek/ 16.00 – 17.00
 • 28 października /czwartek/ 15.00 – 16.00

Wpłaty za zużytą wodę i energię oraz zaległe opłaty działkowe przyjmowane będą w dniach:

 • 21 października (czwartek) w godzinach 16.00 – 17.00
 • 23 października (sobota) w godzinach 10.00 – 12.00
 • 28 października (czwartek) w godzinach 14.30 – 16.30

Informacja

Dyżur w dniu 23 września zostaje odwołany. Zapraszamy na następny dyżur w dniu 30 września w godzinach 16 – 17.
Jednocześnie informujemy, że odczyt liczników energii elektrycznej i wodomierzy planowany jest na początek października. Szczegółowy harmonogram podamy po 30 września.

Zarząd ROD “PLAŻOWY”

INFORMACJA

Podajemy terminy dyżurów Zarządu ROD “PLAŻOWY”

19 sierpnia /czwartek/ 14.30 – 15.30
26 sierpnia /czwartek/ 16.00 – 17.00
1 września /środa/ 16.00 – 17.00
9 września /czwartek/ 16.00 – 17.00
16 września /czwartek/ 16.00 – 17.00
23 września /czwartek/ 16.00 – 17.00
30 września /czwartek/ 16.00 – 17.00

Skarbnik będzie przyjmował wpłaty za opłaty działkowe oraz zaległe opłaty za media w dniu 26 sierpnia /czwartek/ w godzinach 16.00 – 17.00

KOMUNIKAT – WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2021

Zarząd ROD “PLAŻOWY” zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE działkowców, członków PZD, które odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2021 r. na placu przy świetlicy.
Początek obrad:
w I terminie godz. 11.00
w II terminie godz. 11.30
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 13 sierpnia w godzinach od 14.00 do 17.00 oraz 14 sierpnia w godzinach 9.00 do 12.00 w świetlicy ROD.
Biorący udział w zebraniu zgodnie z obowiązującymi przepisami mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego.

KOMUNIKAT – DYŻURY SKARBNIKA CZERWIEC

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje o dyżurach Skarbnika ROD w czasie których, można dokonywać opłat działkowych na 2021 rok oraz zaległych opłat za zużycie energii elektrycznej i wody.

Szczegółowy harmonogram dyżurów:

 • 7 czerwca (poniedziałek) 15.00 – 16.00
 • 22 czerwca (wtorek) 15.00 – 16.00
 • 30 czerwca (środa) 15.00 – 16.00

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną prosimy o przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnych.

Zarząd
ROD „PLAŻOWY”