INFORMACJA

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje, że odczyt stanów wodomierzy i liczników energii elektrycznej, będzie dokonany w następujących terminach:

 • 14 października (czwartek) w godzinach 15.00 – 16.00
 • 16 października (sobota) w godzinach 10.00 – 14.00:
  • 10.00 – 12.00 działki od ulicy Plażowej do świetlicy,
  • 12.00 – 14.00 działki od świetlicy w kierunku ulicy Stawowej

Działkowców, którzy nie będą mogli być w tych terminach na działce prosimy o podanie stanów wodomierzy i liczników energii do dnia 22 października:

 • telefonicznie 724 755 400 od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 -19.00
 • drogą elektroniczną na adres zarzad@rod-plazowy.pl
 • w czasie dyżuru w dniu 21 października

Wpłaty za zużytą wodę i energię przyjmowane będą w dniach:

 • 21 października (czwartek) w godzinach 16.00 – 17.00
 • 23 października (sobota) w godzinach 10.00 – 12.00
 • 28 października (czwartek) w godzinach 14.30 – 16.30

INFORMACJA

Podajemy terminy dyżurów Zarządu ROD „PLAŻOWY”

 • 14 października /czwartek/ 16.00 – 17.00
 • 21 października /czwartek/ 16.00 – 17.00
 • 28 października /czwartek/ 15.00 – 16.00

Wpłaty za zużytą wodę i energię oraz zaległe opłaty działkowe przyjmowane będą w dniach:

 • 21 października (czwartek) w godzinach 16.00 – 17.00
 • 23 października (sobota) w godzinach 10.00 – 12.00
 • 28 października (czwartek) w godzinach 14.30 – 16.30

Informacja

Dyżur w dniu 23 września zostaje odwołany. Zapraszamy na następny dyżur w dniu 30 września w godzinach 16 – 17.
Jednocześnie informujemy, że odczyt liczników energii elektrycznej i wodomierzy planowany jest na początek października. Szczegółowy harmonogram podamy po 30 września.

Zarząd ROD “PLAŻOWY”

INFORMACJA

Podajemy terminy dyżurów Zarządu ROD “PLAŻOWY”

19 sierpnia /czwartek/ 14.30 – 15.30
26 sierpnia /czwartek/ 16.00 – 17.00
1 września /środa/ 16.00 – 17.00
9 września /czwartek/ 16.00 – 17.00
16 września /czwartek/ 16.00 – 17.00
23 września /czwartek/ 16.00 – 17.00
30 września /czwartek/ 16.00 – 17.00

Skarbnik będzie przyjmował wpłaty za opłaty działkowe oraz zaległe opłaty za media w dniu 26 sierpnia /czwartek/ w godzinach 16.00 – 17.00

KOMUNIKAT – WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2021

Zarząd ROD “PLAŻOWY” zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE działkowców, członków PZD, które odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2021 r. na placu przy świetlicy.
Początek obrad:
w I terminie godz. 11.00
w II terminie godz. 11.30
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 13 sierpnia w godzinach od 14.00 do 17.00 oraz 14 sierpnia w godzinach 9.00 do 12.00 w świetlicy ROD.
Biorący udział w zebraniu zgodnie z obowiązującymi przepisami mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego.

KOMUNIKAT – DYŻURY SKARBNIKA CZERWIEC

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje o dyżurach Skarbnika ROD w czasie których, można dokonywać opłat działkowych na 2021 rok oraz zaległych opłat za zużycie energii elektrycznej i wody.

Szczegółowy harmonogram dyżurów:

 • 7 czerwca (poniedziałek) 15.00 – 16.00
 • 22 czerwca (wtorek) 15.00 – 16.00
 • 30 czerwca (środa) 15.00 – 16.00

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną prosimy o przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnych.

Zarząd
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT – DYŻURY SKARBNIKA

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje o dyżurach Skarbnika ROD w czasie których, można dokonywać opłat działkowych na 2021 rok oraz zaległych opłat za zużycie energii elektrycznej i wody.

Szczegółowy harmonogram dyżurów:

 • 6 maja (czwartek) 15.00 – 16.00
 • 8 maja (sobota) 10.00 – 12.00
 • 13 maja (czwartek) 15.00 – 16.00
 • 15 maja (sobota) 15.00 – 16.00
 • 27 maja (czwartek) 15.00 – 16.00

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną prosimy o przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnych.

Zarząd
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT – OPŁATY 2021

W związku z brakiem możliwości zwołania walnego zebrania z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej, władze krajowe PZD przesunęły termin jego zwołania do dnia 31 sierpnia 2021r. Do czasu zwołania walnego zebrania obowiązują preliminarze finansowe oraz stawki opłat działkowych z 2019 r. Zmianie ulega tylko wysokość opłaty za wywóz nieczystości. Informacji o wysokości opłat udziela Skarbnik ROD tel. 508 179 322.

Stawki opłat wynoszą:

 • opłata ogrodowa 0,70 zł za m2
 • składka członkowska 6 zł
 • opłata energetyczna stała 20 zł
 • opłata wodna stała 20 zł
 • opłata za odpady komunalne ( wywóz śmieci ) 70 zł

Opłaty można uiścić u Skarbnika ROD lub przelewem na konto ROD w Banku Spółdzielczym w Białymstoku.
Numer rachunku 50 8060 0004 0000 2307 2000 0010

Zarząd
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT – KLUCZE

Dnia 28 listopada (sobota) w godzinach 11.30-12.30 oraz 5 grudnia (sobota) w godzinach 10.00-11.00 wydawane będą w świetlicy klucze do nowej furtki od ulicy Dojnowskiej. Koszt klucza 7 zł.
Jednocześnie informujemy, że od dnia 6 grudnia furtka będzie zamykana.

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT – ZAKRĘCENIE WODY

Informujemy, że w dniu 27 października nastąpi zakręcenie wody w naszym ogrodzie. Prosimy po tym terminie o odkręcenie zaworów-kranów, aby spuścić pozostałą wodę oraz odpowietrzyć instalację. Takie zachowanie ograniczy awarie po okresie zimowym.

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT – AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

Zarząd ROD „PLAŻOWY” przypomina o pisemnym obowiązku zgłaszania do Zarządu ROD zmiany danych osobowych w tym zmianę miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji. Działkowiec ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia zmiany danych osobowych, które mogły mieć wpływ na decyzje związane z prawem do działki. W razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub odmowy przyjęcia korespondencji pisma, po ich zwrocie przez pocztę, traktuje się jako doręczone.

Podstawa prawna § 81 ust.1-3 Regulaminu ROD.