INFORMACJA – SPIS LICZNIKÓW

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje, że odczyt stanów wodomierzy i liczników energii elektrycznej, będzie dokonany w następujących terminach:

 • 23 września (sobota) w godzinach 10.00 – 12.00 działki od ulicy Plażowej do świetlicy
 • 23 września (sobota) w godzinach 12.00 – 14.00 działki od świetlicy w kierunku ulicy Stawowej
 • 26 września (wtorek) w godzinach 14.30 – 16.30 działki od ulicy Plażowej do świetlicy
 • 27 września (środa) w godzinach 14.30 – 16.30 działki od świetlicy w kierunku ulicy Stawowej
 • 29 września (piątek) w godzinach 14.30 – 16.30
 • 30 września (sobota) w godzinach 9.00 – 11.00

W związku z kontrolą okresu legalizacji liczników energii oraz wodomierzy podczas odczytu obecność działkowca w jednym z terminów obowiązkowa. W bieżącym roku nie ma możliwości podania stanu liczników drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Jednocześnie przypominamy, iż w przypadku braku możliwości odczytu i kontroli okresu legalizacji do dnia 30 września, działkowiec obciążony zostanie ryczałtem za zużycie mediów zgodnie z przyjętym przez Walne Zebranie regulaminem.

DYŻURY CZERWIEC 2023

Podajemy terminy dyżurów Zarządu ROD „PLAŻOWY” w sprawach nie związanych z opłatami działkowymi.

 • 1 czerwca (czwartek) 16.15 – 17.15
 • 7 czerwca (środa) 15.00 – 16.00
 • 15 czerwca (czwartek) 16.15 – 17.15
 • 24 czerwca (sobota) 10.00 – 11.00
 • 29 czerwca (czwartek) 16.15 – 17.15

Terminy dyżurów Skarbnika ROD w czerwcu podamy w późniejszym terminie.