KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 30 listopada /sobota/ oraz w dniu 7 grudnia /sobota/ w godzinach 11.00 – 12.00 w świetlicy wydawane będą klucze do nowej furtki . Odpłatność za klucz wynosi 6 zł i będzie pobierana przy okazji wnoszenia opłat ogrodowych za 2020 rok.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 grudnia furtka będzie zamykana.

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 26 października nastąpi zakręcenie wody w naszym ogrodzie. Prosimy po tym terminie o odkręcenie zaworów-kranów, aby spuścić pozostałą wodę oraz odpowietrzyć instalację. Takie zachowanie ograniczy awarie po okresie zimowym.

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”

Informacja

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje iż w dniu 1 lipca wymienione zostaną kłódki do bram wjazdowych. Klucze od nowych kłódek znajdować się będą u Prezesa ROD oraz Gospodarza Ogrodu.

Wjazd na teren ogrodu, zgodnie z regulaminem wjazdu obowiązującym w ROD „PLAŻOWY”, możliwy jest w piątek w godz. 15.00-18.00 oraz sobotę w godz. 8.00-12.00. Wjazd ładunków masowych powyżej 3,5 tony po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem ROD lub Gospodarzem.

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”

Komunikat

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje, o dyżurach Skarbnika ROD, w czasie których, będzie można wnosić opłaty działkowe za rok 2019 oraz zaległe opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody za rok 2018.

Szczegółowy harmonogram dyżurów
4 czerwca (wtorek) 15.00 – 17.00
13 czerwca (czwartek) 15.00 – 17.00
17 czerwca (poniedziałek) 15.00 – 17.00
26 czerwca (środa) 15.00 – 17.00

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje, o dyżurach Skarbnika ROD, w czasie których, będzie można wnosić opłaty działkowe za rok 2019 oraz zaległe opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody za rok 2018.

Szczegółowy harmonogram dyżurów
23 maja (czwartek) 15.00 – 17.00
24 maja (piątek) 15.00 – 17.00
25 maja (sobota) 15.00 – 17.00
31 maja (piątek) 15.00 – 17.00

Terminy dyżurów w czerwcu podamy w późniejszym terminie

INFORMACJA O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze dla członków PZD w ROD „PLAŻOWY” odbędzie się w dniu 11 maja 2019 roku w świetlicy ogrodowej.
I termin – godzina 10.30
II termin – godzina 11.00
Uprawnieni do udziału w walnym zebraniu członkowie PZD będą mogli zapoznać się z materiałami sprawozdawczymi w dniach 6 i 7 maja w godzinach 15.00-16.00 w siedzibie Zarządu ROD „PLAŻOWY” w świetlicy.

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 6 kwietnia o godzinie 10 zostanie odkręcona woda w naszym ogrodzie. Prosimy o zakręcenie zaworów-kranów, oraz o sprawdzenie stanu instalacji wodnej na swojej działce.

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”

Podziękowanie

Zarząd ROD „Plażowy” składa podziękowania wszystkim naszym działkowcom i sympatykom, którzy czynnie włączyli się w akcję wysyłania wniosków, do projektu planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy i Skorupy, o oznaczenie terenu zajmowanego przez nasz ogród jako terenu zieleni działkowej (ZD). Czekamy teraz na przedstawienie przez Prezydenta Białegostoku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stanowisko Zarządu ROD „Plażowy” w sprawie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy i Skorupy w Białymstoku w rejonie ulic Dojlidy Fabryczne i Ks. S. Suchowolca

WAŻNA INFORMACJA

UWAGA DZIAŁKOWCY

Miasto Białystok przystąpiło do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy i Skorupy w rejonie ulic Dojlidy Fabryczne i Ks. S. Suchowolca. Na obszarze, który ma być ujęty przedmiotowym planem znajduje się także nasz ogród ROD „Plażowy”. Przewidywane przeznaczenie obszaru położonego pomiędzy ulicami: Ciołkowskiego, J.K. Branickiego, Baranowicką, Dojlidy Fabryczne, Stawową, Dojnowską, Plażową. Ks. S. Suchowolca, Myśliwską, Niedźwiedzią, Żubrów to głównie zabudowa mieszkaniowa, produkcyjna i usługowa, z możliwością lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2. W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

Zarząd ROD „Plażowy”, mając świadomość jak ważne jest oznaczenie terenu na którym położony jest nasz ogród, jako terenu zieleni działkowej (ZD), zwraca się do wszystkich działkowców z ROD „Plażowy”, wszystkich członków PZD oraz wszystkich sympatyków, do złożenia stosownych wniosków do projektu planu.

Wnioski do projektu planu można wnosić w terminie do 13 lutego 2019 r. w formie:

  • pisemnej ( na adres Departament Urbanistyki Urząd Miejski w Białymstoku, ul. dr. I. Białówny 11 15-437 Białystok lub Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),
  • ustnej do protokołu ( w siedzibie Urzędu przy ul. dr. I. Białówny 11 pok. 217),
  • drogą elektroniczną ( adres: du@um.bialystok.pl ).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku:

Nazwisko i imię
Adres

Wniosek
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy i Skorupy w Białymstoku w rejonie ulic Dojlidy Fabryczne i Ks. S. Suchowolca.

Wnioskuję o oznaczenie w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy i Skorupy w Białymstoku w rejonie ulic Dojlidy Fabryczne i Ks. S. Suchowolca terenu zajmowanego przez Rodzinny Ogród Działkowy „Plażowy” jako terenu zieleni działkowej (ZD).

Podpis

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA

 

 

INFORMACJA

Informujemy, że od listopada do kwietnia nie będą się odbywać czwartkowe dyżury zarządu. W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny lub na adres mailowy. Jesteśmy dostępni również na Facebooku. W sprawie opłat działkowych oraz opłat za zużytą wodę i energię elektryczną prosimy o kontakt telefoniczny ze skarbnikiem. Numery telefonów dostępne są w zakładce kontakty.

                                                                                              ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 25 października zostanie zakręcona woda w naszym ogrodzie. Prosimy po tym terminie o odkręcenie zaworów-kranów, aby spuścić pozostałą wodę oraz odpowietrzyć instalację. Takie zachowanie ograniczy awarie  po okresie zimowym.

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT

W sobotę 6 października zakończyliśmy odczyt wskazań wodomierzy i liczników energii elektrycznej. Wszystkich działkowców, którzy nie byli obecni na działkach w czasie odczytów prosimy o PILNE podanie stanów liczników:
– telefonicznie do Skarbnika ROD od poniedziałku do piątku w godzinach 19 – 20
– pocztą elektroniczną na adres zarzad@rod-plazowy.pl
– osobiście podczas dyżuru Zarządu w czwartek 11 października w godzinach 17 – 18.

Jednocześnie informujemy, że podczas dyżuru w czwartek 11 października w godzinach 17 – 18 będzie można uregulować należności za zużytą wodę i prąd.